Monday, March 1, 2010

1hb March....Enda berasai saritu udah mangai ke bulan tiga.

Kena aku nyempulang penatai ari sereta bulan baru sekali tu, aku mandang ke gambar Anais enggau Calisto. Diambi pagi tadi. Calisto 'bejembui'(sunbathing, ka ribai) ba mua jendila. Manah endar ari saritu. Baka ke muru remang celum di langit din, kabut ke mangka kemarik.

Anais enggau akak iya ngambi peluang maya kemisi tu, suah dani laun pagi ari. Kapa deh! Bansi ke maya sekula tumu amat seduai iya dani.

Bah, naka tu dulu berita aku sekali tu. Enti ari manah pagila ka bejalai ngelinggi menua kami tu. Ngiga bala bunga, bala burung digambar. Lama dah enda raun mai kamera sebelah tu ditu... ;p

No comments:

Post a Comment