Saturday, June 6, 2009

Sedutan cerita katun 'Mulan'.

Cerita Mulan tu di tuju ke Puteri enggau anak-anak iya.

Perati ke sarang buntak bai inik Mulan ! Jadi Mulan ba sedutan siti tu, diasuh apai iya betemu enggau 'match maker', diasuh belaki, laban enggai ke iya masuk jadi soldadu. Mulan deka nganti apai iya di panggil ke raja menua Cina maya nya mansang ngelaban munsuh, sida Han. Jadi kenu ka cerita enti dalam bilik nya nadai anak lelaki ke udah berumur jadi soldadu, apai iya tau nganti. Mulan laban ke nadai menyadi lelaki, ka pan enda apai iya meh mansang beperang. Apai iya nya enda bepengerai serta udah tuai. Lalu Mulan bebendar deka nyaru diri jadi lelaki ngambi ke apai iya enda diambi raja, belaban enggau sida Han, munsuh perintah Cina ke pemadu iya bekuasa maya nya. Against his will, kenu ka ribai, Mulan lalu rari ari rumah disempulang ke buntak, ke nyadi 'guardian angel' iya.

No comments:

Post a Comment